Aile ve Miras Hukuku

Ailenin toplumun temel yapıtaşını oluşturması ve toplumun gelişmişlik düzeyi ile ilgili direkt olarak bağlantısı olması sebebiyle hukuk dalları arasında en önemlilerinden birisidir. Aile içinde yaşanan anlaşmazlıklar veya miras durumları ile ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. 

Psikolojik, bireysel, sosyal ve hukuksal olarak birçok konuyu içerisinde barındıran boşanma sürecinin doğru bir biçimde yürütülmesini sağlamak amaçlı olarak yer almaktadır. Tarafların haklarının en doğru şekilde korunması ve dağıtılması ile ilgili önemli bir noktada yer almaktadır. Tüm aile bireyleri için en önemli noktaların temsili bu hukuk dalı sayesinde gerçekleştirilir. Aile hukukun davaları toplumsal ve ailesel açıdan önemli noktayı temsil etmesi doğrultusunda alanında uzman ve deneyimli avukatlar tarafından yürütülmelidir.

Miras Hukuku

Miras Hukuku kişilerin ölümlerinden sonra gerçekleştirilecek olan mal paylaşımı, nakit paylaşımı ve genel paylaşımın yapılmasını düzenler. Ölen kişinin aktif olarak sahip olduğu bir borç var ise mirasçılar tarafından hangi aralıklarla ve hangi sırayla ödenmesi gerektiğini belirler. Yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında yapılan dağıtımın en adaletli şekilde olması sağlanmaktadır. Ölen kişinin vasiyetinde yazan ekstra ve özel bir durum var ise bu da göz önünde bulundurularak paylaşım sağlanır. 

Kişinin ölümünün gerçekleşmesinin ardından bırakmış olduğu malların veya borçların kişiler arasında eşit ve adaletli bir şekilde dağıtılması sağlanır. Ölüme bağlı işlemlerin şekli ve koşulları, mirasın geçişi gibi konular ince konular olduğu için özen gerektirmektedir. Bu alanda hizmet almak isteyen kişiler alanında deneyimli bir avukattan danışmanlık almak durumundadır. 

Kişiler, Aile ve Miras Hukuku Neleri Kapsar?

Hukuk dalı kendi alanı içerisinde birden fazla davaya ve haklara bakar. Kontrol edilen haklar dâhilinde tarafların ve kişilerin adaletli bir pay elde edilmesi sağlanır.

Boşanma davaları, 

Velayet davaları,

Evlat edinme izin davaları,

Boşanmadan doğan maddi ve manevi tazminat,

Mirasta defter tutulması,

Nafaka davaları,

Nişan bozulmasından doğan davalar,

Tazminat davaları,

Tenfis davaları,

Vesayet ve kayyım davaları,

Vasiyetnamenin iptali davaları,

Terkis ve mirasta iade davaları.

Alanlarında hizmet verilebildiği gibi davaların en deneyimli ve alanında uzman avukatlar tarafından yürütülmesi gerekmektedir. 

Kişiler, Aile ve Miras Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

Boşanma davalarının açılması ve yürütülmesi,

Aile içinde uygulanan şiddet için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik kararın istenmesi ve takibi,

Mal varlığı ayrımlarının ve problemlerinden kaynaklanan sorunların tasfiyesinin yapılması,

Mal varlığı sözleşmeleri ile ilgili danışmanlık ve avukatları hizmetleri sunma,

Boşanma sebebi ile oluşabilecek maddi ve manevi taleplerin sunulması,

Çocukların velayeti ve nafakaları ile ilgili taleplerin sunulması,

Evlat edinme, nişanlanma gibi konularda oluşabilecek anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların çözümünün yapılması,

Miras taksim sözleşmeleri oluşturulması ve sunulması,

Miras sayesinde alacakları para, pay ve oranlar ile ilgili mirasçılık belgesi oluşturma ve davalarda vekalet edilmesi,

Ölen kişiden kalan mirasın tespit edilmesi ve buna yönelik işlemlerin takibi,

Murisin mirasçıları kendi kalacak olan mirasından alıkoymak veya mahrum bırakmak için gerçekleştirmiş oluğu kanun ve nizama aykırı iş veya işlemlerin tespitinin yapılması ve buna yönelik iptali için dava açılması,

Vasiyetnamenin iptal edilmesi için dava açılması ve davanın takibi,

Hali hazırda mevcut vasiyetnameden dönülmesi için süreç hazırlanması ve takibi,

Reddi miras yapılabilmesi için gerekli sürecin hazırlanması ve vekaleten temsili.