İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku, hukuk alanında yer alan en önemli dallardan birisidir. Vergilerin nitelikleri, gerçekleştirilmeleri, vergi yükümleriyle maliyenin ilişkileri, bunların hak ve görevleri ve vergilerin alınma yöntemleri gibi konuları detaylı bir şekilde inceleyen hukuk dalıdır. İdare ve vergi hukuk ile birlikte kişilerin genel olarak vergilerinin düzenlenmesi, verilen vergilerin tutarlılık oranları ve maliyedeki dosyaların incelenmesi gerçekleştirilir. İdare ve vergi hukuku ile birlikte vergi ile ilgili her alanda düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler hem vergi ödemekle mükellef olan kişilerin savunur hem de vergilerin düzenli bir şekilde alınmasını sağlar. Vergiler ile ilgili her konu bu hukuk dalının içerisinde kendisine yer bulmaktadır. 


Aktif olarak kullandığımız Anayasamızın 73. Maddesi’ne göre ‘’Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.’’ Belirlenen maddede de özellikle söz edildiği gibi kişiler kamu alanlarıyla ilgili olan her türlü kamu giderlerini karşılamak zorundadır. Karşılanan bu kamu giderleri genel olarak topluma yeniden hizmet olarak geri dönmektedir. 


İdare ve Vergi Avukatı Neden Gereklidir?

İdare ve Vergi Hukuku avukatı genel olarak belirlenen kurallar ve amaçlar doğrultusunda hizmet veren kişidir. Vergi ile ilgili her türlü konuya detaylı bir şekilde hâkim olan İdare ve Vergi Hukuku Avukatı; vergi usul kanunu, gelir vergisi kanunu ve kurumlar vergisi kanunu ile ilgili işlerle ilgilenen ve bunları düzenleyen kişidir. 


Belirtilen vergi durumları ile ilgili bir sorun meydana geldiğinde 30 günlük süreyi aşmadan duruma itiraz edilmelidir. İtiraz edilen durumla ilgili her türlü bilgiye sahip olan avukatlar itiraz durumunda kişiyi kanun eşliğinde savunabilmektedir. 

Avukata başvurulduğunda ilk önce anlaşma yoluna gidilir. Anlaşma yolu ile birlikte bir konuda meydana gelen sorun daha rahat çözülebilmektedir. Anlaşma sağlanmadığı takdirde ise dava açılması ve usulsüzlük cezalarına ilişkin uyuşmazlıkları kaldırılması için İdare ve Vergi Hukuku avukatı tarafından gerekli hizmetler verilir. Alınan hizmetler karşılığında avukatın belirlediği danışmanlık ücreti ve her türlü dava ve dosya masrafı da kişi tarafından karşılanır. 


 1. İdare ve Vergi Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler
 2. İdari şekilde verilmiş para cezalarına iptali için itiraz edilmesi, iptal davalarına bakmak,
 3. Hukuka aykırı olan idari işlemlerin iptali ile ilgili davalara bakmak,
 4. Kamulaştırma hususunda olan davalara bakmak,
 5. İmar hukuku ile ilgili anlaşmazlık, uyuşmazlık içeren imar davalarına bakmak,
 6. İhale hukukuna ilişkin anlaşmazlık, uyuşmazlık içeren ihale davalarına bakmak,
 7. İdare sorumluluğu barındıran tazminat davalarına bakmak,
 8. Öğrenci davaları açılması ve memurlara yönelik davaların yürütülmesi,
 9. Karayolları trafik davalarının yürütülme ve takibi,
 10. İdari sözleşmelerden kaynaklı davaların açılması,
 11. Belediye Kanunu’na ilişkin ihtilaflar ve çözümleri gibi konularda hem danışma hem avukatlı hizmeti verilmesi,
 12. Gerçek veya tüzel kişilerin vergi ile alakalı konularda uyuşmazlık ve anlaşmazlıklarının çözümü için sonuç arama,
 13. Gümrük idaresi, vergi ve gelir daireli tarafınca yapılan resen tahakkuk ve kesilmiş olan usulsüzlük cezalarının iptali hakkında dava açılarak, dava sürecinin takip edilmesi,
 14. Vergi daireleri huzurunda vergi yapılandırma süreçleri hakkında başvuru oluşturulması ve yapılan başvuruların takibi,
 15. Vergi anlaşmazlıkları ile alakalı konuların mukteza sürecinde gerekli hukuki desteğin ve teknik bilginin verilmesi,
 16. Uzlaşma veya şirketlerin vergisel açıdan yeniden yapılandırılması konularında danışmanlık yapma,
 17. İdari makamlar tarafından mukteza ve görüşlerin alınması işlemleri ile ilgilenme.