Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku ekonomik sahalarda meydana gelen her türlü ticari anlaşmaların düzenlenmesini sağlayan ve meydana gelebilecek olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların ortadan kaldırılmasını sağlayan bir hukuk dalıdır. Şirket ve firmalar içi her türlü hukuksal olayları inceleyen ve hukuksal süreçleri belirleyen bir hukuk dalıdır. 

Türk Ticaret Kanunu, Türkiye’yi direkt olarak yabancı yatırımlara da açacak birçok yeniliği beraberinde getirmesi ile birlikte bu alandaki her türlü hukuksal faaliyetleri de düzenler. Ekonomik faaliyetler içerisinde bulunan şirketler ve işletmeler ile ilgili her türlü hukuksal düzenlemeyi sağladığı gibi meydana gelme potansiyeli olan anlaşmazlıklar ve işlenebilecek olan suçlar da incelenmektedir. 

Şirketler Hukuku Nedir, Neleri Düzenler?
Ticaret Hukuku’nun en önemli birimi olarak göze çarpar. Aktif yaşamı düzenlemeye yarayan ve ekonomik alandaki hareketliliğin sağlıklı ve hakkaniyetli bir şekilde işletilmesini sağlar. Şirketler arasındaki rekabeti ve usulsüzlüğü ortadan kaldırmayı hedeflediği gibi birçok alanda da yenilikler sağlar. Şirket veya firma içerisinde yer alması gereken hukuksal düzenlemeler de bu alanda sağlanmaktadır. Hukuksal faaliyetlerin kontrolü ile birlikte daha sağlıklı ve adaletli bir paylaşım söz konusudur. İşletmeler diğer rakip firmalar ile içerisinde bulunduğu rekabet ortamında kimi zaman usulsüzlükler meydana getirir. Yapılan bu usulsüzlükler Şirketler Hukuku kanunu altında denetlenir ve düzenlenir. Usulsüzlük yapan işletmeler ile ilgili birçok ceza yaptırımı uygulanır.
İdari para cezası, hapis cezası veya işletmenin kapatılması cezası gibi birçok farklı yaptırım söz konusudur. Yaptırımlar sayesinde genel olarak yapılan usulsüzlükler azaltıldığı gibi işlerin kaliteli bir şekilde yürütülmesi de sağlanır. Şirket içerisinde yer alan hukuksal sorunlar hem şirketi kötü etkilediği gibi hem de şirket içerisinde çalışan birçok kişiyi de olumsuz yönde etkilemektedir. Ekonomik hayatın genel olarak en büyük temsilcileri olan şirketler ve firmalar bu anlamda ekonomik yönden de ülkeye büyük zarar verir. Verilecek olan zararın minimuma indirgenmesi ve ortadan kaldırılması şirketler hukuku ile mümkün olmaktadır. Verilecek olan cezalar ile birlikte şirketle genel politikaları üzerinde de düzenlemelere gider. Yapılan düzenlemeler ile birlikte adaletli bir çalışma ve rekabet ortamı da sağlanmış olur. 
Şirketler Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler
Kurumsal yönetim danışmanlığı, 
Şirketlerin muhtemel bir iflas durumunda en az hasar alması ve tasfiyesi,
Şirketler Hukuku’ndan doğan dava ve ihtilaflarda bu alana dair ceza ve idari davalarda müvekkillerin temsilinin sağlanması,
Şirketlerin ve ortak girişimlerin hızlı bir şekilde kurularak faaliyete geçmesi,
Sermaye piyasası ile uyum çalışmaları ile birlikte banka hukukundan kaynaklanmış olan ihtilafların yönetilmesi,
Müvekkillerin şafak baskınları, sözlü savunmalar ve soruşturmalar içerisinde temsil edilmesi,
Mal varlığı ve hisse satış sözleşmelerinin müzakeresinin ve mutabakatının sağlanması,
Birleşme ve devralma sözleşmelerinin özeli bir şekilde hazırlanması,
Rekabet hukuku ve yolsuzlukla mücadelelerine uyum çalışmaları hakkında danışmanlık hizmetinin verilmesi,
Proje finansmanı için teminatların oluşturulması ve kredi sözleşmeleriyle ilgili belgelerin hazırlanması,
Şirketlerle yapılan her türlü anlaşmalarda gereken belgelerin hazırlanması