Spor Hukuku

Spor hukuku sportif faaliyetlerle ve sportif örgütlerle ilgili hukuk kurallarının sistematik bir şekilde incelenmesiyle, spora ilişkin kuralların tespit edilmesini amaçlayan ve sporun özneleri (sporcular, teknik adamlar, kulüpler, şirketler, milletlerarası spor kuruluşları ve devlet) arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bununla birlikte, spor hukuku henüz yeni gelişmekte olan bir hukuk disiplinidir. Bu bakımdan medeni hukuk, ceza hukuku veya anayasa hukuku gibi kendine özgü kuralları bulunan belli bir "mevzuatı” bulunmadığından mevzuatımızda Anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik, talimat gibi çeşitli düzenlemelerle sporla ilgili kurallar oluşturulmaktadır. Spor hukuku, sportif faaliyetleri düzenler, spor dünyasını yönetir, spor yarışmalarının ve kuruluşlarının kurumsallığını sağlar. Geniş anlamda spor hukuku ise spordan ötürü oluşan ilişkileri ve bu ilişkilerde rol alan gerçek ve tüzel, kamu ve özel kişilerinin karşılaştıkları durumları düzenler ve sorunları çözümler.