Hakkımızda

HY Hukuk ve Danışmanlık Olarak Müvekkillerimizle Olan Diyaloglarımızda Şeffaf ve Açıklayıcı Bir Yaklaşımı Benimsiyoruz

HY Hukuk ve Danışmanlık 2018 Yılında Faaliyetlerine Başlamıştır

Ulusal ve Uluslararası alanda nitelikli hizmet anlayışı ile kurumsal avukatlık perspektifinde faaliyet göstermektedir. Hesap verilebilirlik, objektiflik, ulaşılabilirlik ve yetkinlik temel hizmet ilkelerinin başında gelmektedir.


Hukuk büromuzun verdiği hizmetlerin başında şirket danışmanlık hizmeti, sigorta hukuku, spor hukuku, iş hukuku gelmektedir. Bu çalışma alanlarına bağlı olarak hukuk büromuz;  icra ve iflas hukuku, ticaret hukuku, vergi hukuku, ceza hukuku  sözleşmeler hukuku ve rekabet hukuku, vergi hukuku alanlarında müvekkillerine günlük taleplerine yönelik hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ekibimiz, uzman avukatları ve ulusal ve uluslararası uyuşmazlık çözümü alanlarında ulusal mahkemeler ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları nezdinde müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık hizmetlerini sağlamak konusunda yetkindir. Bunların yanı sıra, HY hukuk ve danışmanlık bürosu yabancıların Türkiye’de çalışma ve oturum izinlerinin alınması veya Türk vatandaşlığına geçişleri konusunda da yüksek deneyim sahibidir.


HY Hukuk ve Danışmanlık, müvekkillerinin ticari faaliyetleri için gerekli onay, lisans ve/veya izinleri kapsamındaki başvuru süreçlerinde; müvekkillerine idari makamlar nezdinde hukuki destek sağlama konusunda geniş deneyime sahiptir. Avukatlarımız, müvekkillerinin Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan idari makamlar nezdindeki başvuru süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılmasının yanı sıra, yabancı yatırımcı müvekkillerinin mevzuat çerçevesinde öngörülen teşviklerden faydalanması için gerekli süreçleri yönetmektedir. Bu hizmetler ile beraber, mevzuat değişikliklerine ilişkin günlük sektöre özgü geri bildirimlerle, müvekkillerinin sürekli değişen yönetmeliklere uymasını sağlamak amacıyla müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır.
HY Hukuk ve Danışmanlık Doğrudan Yabancı Yatırımlara, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki şirket kuruluş işlemleri, sözleşme müzakereleri, sözleşmelerin tamamlanması, yeniden yapılandırmalar, şirketlerin günlük kurumsal ve operasyonel ihtiyaçları ve oluşabilecek ihtilaflara karşı gerekli yasal adımların atılması gibi konularda danışmanlık vermektedir. 


HY Hukuk ve Danışmanlık Kişisel Verilerin Korunması Departmanı aracılığı ile; 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında müvekkillerine işbu kanunda öngörülen yükümlülüklere uyum süreci danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Yine, medya ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere reklam hukuku, dijital medya, sosyal medya,  medya sözleşmeleri, basın ve yayın hukuku alanlarında hizmet vermektedir.


Bu çerçevede hedefimiz, müvekkillerimizin karşılaştığı hukuki sorunlara çözüm üretmek, bu sorunlarla karşılaşmamaları için önleyici adımlar atmak ve Hizmetlerimizi müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmeye ve yenilikçi, nitelikli hizmetler sunmaktır.

Ofis Adresimiz: Altayçeşme Mahallesi Efe Boz Sok. No.12 Freeland Plaza D.49 Maltepe/İstanbul
Telefon:
E-Posta: info@hyhukuk.com hasan@hyhukuk.com